zpět  
  Komerční inzerce  
 

 

Kde?
Kde si budete přát. Zajistíme pro Vás inzerci v denících a časopisech, spoty v rádiích a televizích, a to včetně výroby.

Jak na to?
Efektivně. Veškerá komerční inzerce a reklama je tvořena pomocí mediálních plánů. Ten určí míru vhodnosti jednotlivých médií pro danou cílovou skupinu a produkt a zabrání tak neefektivnímu plýtvání peněz.

Sestavování mediálních plánů
Veškeré mediální plány jsou sestavovány dle speciálních průzkumů, tak abychom dosáhli co možná nejefektivnějšího oslovení lidí cílové skupiny. Při inzerci v tisku a vysílání v rádiích dle výzkumu MediaProjekt a TV dle peoplemetrů.
Po stanovení cílové skupiny, rozpočtu a komunikačních prostředků zpracujeme optimální návrh mediaplánu (optimalizace mediálních indexů). Takto profesionálně naplánované reklamní aktivity vylučují zbytečné utrácení peněz v médiích, které pro zvolenou cílovou skupinu nejsou příliš vhodné, a tím Vám ušetříme nemalé finanční prostředky.

Slevy
Další výhodou je konečná cena reklamních prostor zakoupených přes naší agenturu, která je u nás vždy zvýhodněna oproti ceníkovým cenám daných médích.
 

 

 
 

QueenMedia - Marek Mozga, Předboj 196, 250 72  Praha - východ
tel.: 603 873 738, fax: 603 871 849
e-mail: queenmedia@queenmedia.cz